Wygraliśmy konkurs ofert na przeprowadzenie prestiżowego skanowania zdjęć z archiwów domowych mieszkańców Włoch oraz organizacji działających na terenie Dzielnicy Włochy.

Do digitalizacji przeznaczono bardzo różnorodny materiał który będzie skanowany profesjonalnymi skanerami fotograficznymi oraz dziełowymi.

Całość prac wykonywana jest w ramach zadania modernizacji zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ulicy Chrościckiego 2 w Warszawie.